Modernizácia mliekarenskej výroby - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

 

Výzva na predkladanie ponuk

 

Súťažné podklady

Súpis prác a dodávok